ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes
Genetyka

Genetyka

Syndrom metaboliczny powiązany jest z tolerancją na zimno

Naukowcy z Uniwersytetu w Chicago odkryli, że zmienność genetyczna, która umożliwia populacjom ludzkim tolerancję na zimne temperatury, może również wpływać na ich podatność na syndrom metaboliczny, czyli równoczesny przebieg trzech związanych ze sobą chorób: miażdżycy naczyń, otyłości oraz cukrzycy. A to z kolei może prowadzić do zawału serca lub udaru.

Niebieskie oczy wynikiem mutacji

kolor oczuWedług duńskich naukowców pierwsi ludzie mieli brązowe oczy i to jest naturalny ich kolor, pozostałe to wynik mutacji.

Ewolucja skrzydeł nietoperza

Przenosząc fragment regulacyjny gen Prx1 z nietoperza do myszy doprowadzono do rozwoju u nich nienaturalnie długich kończyn przednich. Takie wydłużenie kończyn przednich (skrzydeł) naturalnie występuje u nietoperzy. Przykład ten mógłby świadczyć na rzecz znaczącego wpływu części niekodujących genomu na przebieg procesów ewolucji.

Długowieczne drożdże

Udało się stworzyć szczep drożdży, które żyją 10 razy dłużej niż zwykłe - informuje serwis EurekAlert!. Naukowcy wyłączyli działanie genów RAS2 oraz SCH9, które u prostych organizmów powodują starzenie, a u ludzi sprzyjają rakowi. Oprócz zmian genetycznych, drożdżom pomogła także odpowiednia niskokaloryczna dieta.

Wpływ ludzi na różnorodność genetyczną niedźwiedzi

Niedźwiedź brunatnyBadając niedźwiedzie brunatne z Europy naukowcy doszli do wniosku, że główną przyczyną ich zróżnicowania genetycznego są polowania urządzane przez ludzi. Do tej pory rolę tą przypisywano okresom zlodowaceń, które wymuszały opuszczanie siedlisk i odcinały poszczególne ich grupy od siebie.

Zróżnicowanie genetyczne zwierząt

Okazuje się, że zróżnicowanie genetyczne wśród zwierząt nawet w obrębie jednego gatunku jest równie duże, a może i większe niż wśród ludzi. Niektóre z nich dobrze znane od wielu lat i zdające nie różnić się znacząco między sobą, po dokładnych badaniach genetycznych należało zaklasyfikować do odległych od siebie podgatunków.

Genetyczne różnice człowiek - szympans

DNANaukowcy od wielu lat poszukują przyczyn tak znacznych, zewnętrznych różnic między człowiekiem i szympansem. Już na pierwszy rzut oka widać jak bardzo się różnimy w wyglądzie, zachowaniu czy zdolnościach budowy narzędzi, mowy. Wszystko to jest zadziwiające jeśli uzmysłowimy sobie, że różnice w budowie DNA między szympansem i człowiekiem to zaledwie 1-2%. Różnice pomiędzy ludźmi wynoszą około 0,1-0,5%.

Geny odpowiedzialne za reakcję immunologiczną

Odkryto geny odpowiedzialne za mechanizm odpowiedzi immunologicznej. Badanie głównie oparły się na interleukinach (szczególnie IL-10), jako czynnikach kluczowych w tym procesie. Nieodpowiedni poziom IL-10 może prowadzić do licznych zaburzeń, stąd tak ważny mechanizm regulujący reakcje odpornościową, pod kontrolą interleukiny 10. Taki mechanizm jest kontrolowany przez dwa- wcześniej nie podejrzewane o pełnienie tej roli- geny: Pbx-1 i Prep-1.

Genetyczne różnice między ludźmi

Jak bardzo ludzie różnią się między sobą widać już na pierwszy rzut oka. Jednak gdy przyjrzymy się naszemu DNA okazuje się, iż ponad 99% kodu u wszystkich jest takie samo. Powszechnie uważa się, że za wszystkie różnice między nami odpowiada 0,1% naszego DNA. Ostatnie badania wykazują, że różnice te mogą być dwu, a nawet pięciokrotnie większe.

Ewolucja człowieka przyspiesza

DNATempo ewolucji człowieka ulega ciągłemu przyspieszeniu. W ciągu ostatnich 10 tys. lat, od epoki lodowcowej, ukształtowało się, aż 7% wszystkich naszych genów. Zaprzecza to dotychczasowym poglądom, według których obecna ewolucja człowieka jest ustabilizowana i przebiega bardzo powoli.

1234567891011121314151617181920212223