ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes
Genetyka

Genetyka

Inteligencja zapisana w genach?

Zidentyfikowano dwa regiony w ludzkim genomie, które mogą wyjaśniać różnicę w IQ. Różnice w ludzkiej inteligencji aż w 40-80% przypisuje się czynnikom genetycznym. Dotychczas próby identyfikacji genów odpowiedzialnych za różnice w inteligencji kończyły się niepowodzeniem.

Gen SIRT1 powstrzymuje długowieczność

fibroblastyW mysich komórkach został znaleziony gen ograniczający czas w którym komórka może się dzielić, żyć. Gen ten, nazwany SIRT1, aktywny jest w procesie starzenia się i przypuszczalnie gwarantuje, że starzejąca się komórka nie będzie przekazywać szkodliwych mutacji. Znokautowanie genu SIRT1 w hodowlach komórkowych mysich fibroblastów powodowało ich długowieczność, ciągłe podziały bez starzenia się.

Szukanie genów do polepszenia whisky i piwa

whiskyW Wielkiej Brytanii rusza program mający na celu odnaleźć kluczowe geny odpowiedzialne za określone cechy jęczmienia, mające znaczenie w produkcji whiskey i piwa. Celem badań jest oczywiście uzyskanie ziarna o lepszych właściwościach gorzelniczych i browarniczych.

Jak działa p16 - gen supresorowy nowotworów

Naukowcy z Uniwersytetu w Minnesocie odkryli jak działa gen powstrzymujący rozwój czerniaka i innych ludzkich nowotworów. Badanie ukazuje nową, potencjalną drogę leczenia raka, w oparciu o funkcję genu.

Bliźnięta jednojajowe mają różne geny

Pomimo tego, że bliźnięta jednojajowe rodząc się mają taką identyczną informacje genetyczną to bardzo często różnią się nawet w poważnych cechach, np. podatność na choroby, występują też różnice fizyczne. Jak dowodzą hiszpańscy naukowcy wszystko to jest przyczyną zmian zachodzących w naszym genomie wraz z wiekiem.

Geny odpowiedzialne za rozwój komórek macierzystych krwi

Zidentyfikowano grupę genów, które wpływają na rozwój i funkcje komórek macierzystych krwi. Odkrycie to przybliża o krok wykorzystanie komórek macierzystych w leczeniu chorób.

Istotna rola microRNA w rozwoju muszki owocowej

muszka owocowamicroRNA (miRNA) odgrywa bardzo ważną, bardzo specyficzną rolę we wczesnych etapach rozwoju muszki owocowej - dowodzą naukowcy z Uniwersytetu Rockefeller*a. Reguluje m.in. modelowanie ciała, morfogenezę, rozwój układu nerwowego i mięśniowego.

Jak uszkodzenia DNA alarmują układ immunologiczny

Naukowcy z Uniwersytety Berkeley odkryli jak uszkodzenia komórkowego DNA włączają łańcuch reakcji, który prowadzi do wzrostu syntezy markera rozpoznawanego przez układ immunologiczny organizmu. Odkrycie równocześnie jest odpowiedzią na stare pytanie, jak limfocyty NK (natural killer cells), zdolne do niszczenia komórek nowotworowych, potrafią je odróżniać od komórek zdrowych.

*Nad Wyraz Ciekawy* gen

Grupie polskich naukowców z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu udało się odkryć nowy, dotąd niepoznany gen. Nazwali go NWC (od Nad Wyraz Ciekawy). Zgodnie z ich przypuszczeniami odpowiada on za kontrolę aktywności genów RAG, jest więc jakby genem *nadrzędnym*, regulującym w stosunku do genów RAG.

Białko edd - embrionalne komórki macierzyste

Naukowcy odkryli białko - edd, które ma decydującą rolę w regulacji genów embrionalnych komórek macierzystych. Odkrycie jest o tyle ważne, że znajomość białek odpowiedzialnych za regulacje genów przez chemiczne modyfikacje histonów może być pierwszym krokiem w określeniu znaczenia jakie mają modyfikacje w kancerogenezie czy powstawaniu defektów płodów.

1234567891011121314151617181920212223