ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes
Genetyka

Genetyka

Zsekwencjonowano genom psa

Zsekwencjonowano genom psaGenom psa upakowany w 39 chromosomów i składa się z około 2,4 mld par zasad. Szacuje się, że koduje on około 20 tysięcy genów, co stanowi 1-2% całego genomu. Podobieństwo psiego do ludzkiego genomu wynosi około 80%. Opracowanie sekwencji naszego czworonożnego przyjaciela ma pomóc w leczeniu nas samych, gdyż blisko 360 psich chorób o podłożu genetycznym ma swoje ludzkie odpowiedniki (nowotwory, ślepota, choroby serca, epilepsja, alergie). Oczywiście pomoże to też leczyć same psy. Wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Harvarda i Massachusetts Institute of Technology (USA) zostały opublikowane w Nature.

Nowe aspekty strażnika genomu - p53

Opublikowane w magazynie Current Biology wyniki badań nad białkiem p53 wykazały, że muszki owocówki (D.melanogaster) mogą żyć znacząco dłużej jeśli aktywność ich genu p53, na podstawie którego powstaje białko supresyjne nowotworów p53, jest zredukowana w komórkach nerwowy.

Różnice w genomie pozwolą na dopasowanie leków

Międzynarodowy zespół naukowców śledził miliony zmian w DNA milionów ochotników z całego świata w ramach projektu, którego celem było zmapowanie różnic w ludzkim genomie. Badacze twierdzą, że rozrastająca się baza danych, nazywana HapMap pozwoli wyszczególnić geny wpływające na występowanie określonych chorób oraz udoskonalić metody ich leczenia.

Poprzez geny... jak się ruszają białka

W jaki sposób białka wiążące DNA, jak np. czynniki transkrypcyjne, poruszają się po DNA by znaleźć swoje własne miejsce wiązania? Kiedy wolą pełzać, a kiedy skakać?

Nowe fakty o strażnikach jakości naszych komórek

Mutacje w genach są podstawą ewolucji, im zawdzięczamy naszą egzystencję. Większość mutacji jest jednak szkodliwych, ponieważ powodują powstanie nieprawidłowo zbudowanych białek. Komórki rozwinęły mechanizmy kontrolne, które rozpoznają i przeciwdziałają genetycznym pomyłkom.

Nowy mechanizm syntezy DNA

Uzyskana trójwymiarowa struktura polimerazy Rev1 odkrywa tajemnice tego niezwykłego białka, które jak się właśnie okazało potrafi syntetyzować DNA, używając samego siebie jako matrycy!

Nanosensory oparte na DNA

Naukowcy z Uniwersytetu Pensylwania i Monell Chemical Science Center stworzyli węglowe nanotubule pokryte nićmi DNA, tworzące nanosensory zdolne do wykrywania zapachów i smaków. Ich odkrycie zostało opublikowane w bieżącym wydaniu magazynu "Nano letters", publikacji Amerykańskiego Stowarzyszenia Chemików.

Zsekwencjonowano genom szympansa

szympansCo wiedziano od dawna, a potwierdza to teraz dokładnymi danymi opublikowana praca Międzynarodowego Konsorcjum Analizy i Sekwencjonowania Genomu Szympansa pod względem genetycznym niewiele się różnimy od szympansa, jego jest w 96% identyczny z naszym i 30% białek kodowanych przez szympansi i ludzki genom są identyczne. Szympans jest czwartym zsekwencjonowanym ssakiem - po człowieku, myszy i szczurze.

Okdrycie genu syndromu Retta

Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu odkryli, że białko MECP2 odpowiedzialne za występowanie syndromu Retta łączy się tylko z genami o specyficznej sekwencji zasad nukleotydowych. Odkrycie to ma pomóc w identyfikacji genów regulowanych przez produkt genu MECP2, a tym samym w lepszym zrozumieniu i leczeniu nieuleczalnej dotąd choroby.

Zsekwencjonowano genom ryżu

ryżPrace nad sekwencjonowaniem genomu tej rośliny właśnie się zakończyły. Eksperci zidentyfikowali 389 milionów par zasad - niemal wszystkie tworzące genom ryżu. Wyniki tych badań mają przyspieszyć prace nad stworzeniem nowych, bardziej odpornych i wydajnych odmian rośliny, stanowiącej podstawę wyżywienia połowy populacji świata.

1234567891011121314151617181920212223