ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes
Medycyna i fizjologia

Medycyna i fizjologia

Superkolonie mrówek argentyńskich

Mrówki argentyńskie, naturalnie zamieszkujące Amerykę Południową i znane są z umiejętności tworzenia rozległych koloni składających się z wielu mrowisk, na obszarze do kilkuset metrów. Badania DNA wykazały, że prawdziwe rekordy pod tym względem osiągają jako gatunek inwazyjny na innych kontynentach. Ich kolonie rozciągają się na tysiące kilometrów.

Mrówki - rozmnażanie bez samców

Przeprowadzone badania DNA pozwoliły udowodnić, że niektóre gatunki mrówek mogą się składać tylko z samic. Wszystkie znajdujące się w koloni osobniki są wiernymi klonami królowej.

Związki w bliskim pokrewieństwie i ich skutki

Od dawna znana jest historia egipskich faraonów, których dynastie wymierały na skutek częstych związków kazirodczych. Uznawani jako bogowie mogli wchodzić w związki tylko z członkami najbliższej rodziny. Podobny los spotkał dużo później panującą rodzinę królewską Hiszpańskich Habsburgów. Wszystko to powody nadmiernego wzrostu inbredu i jego niekorzystnych efektów.

Bakterie spoza świata

Odkryto ekosystem istniejący przez kilka milionów lat w całkowitej izolacji od świata zewnętrznego. Zamieszkują go bakterie uwięzione we wnętrzu lodowca.

Biopreparaty z jaj

Projekt naukowy poświęcony poszukiwaniu i badaniu bioaktywnych substancji zawartych w jajach zainaugurowali naukowcy z Wrocławia. Związki te, traktowane jako suplementy diety mogłyby być pomocne w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, w tym chorobom otępiennym mózgu, chorobom serca i krążenia oraz chorobom nowotworowym. Projekt pt. "Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj" realizuje konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą dwie wrocławskie uczelnie: Uniwersytet Przyrodniczy i Akademia Medyczna.

Szybsza ewolucja i powstawanie gatunków?

Ewolucja i powstawanie nowych gatunków może odbywać się dużo szybciej niż sądzono do tej pory.

Wymarcie całego gatunku z powodu choroby

Dzięki badaniom genetycznym udało się potwierdzić wymarcie całego gatunku szczurów w wyniku działania czynnika chorobotwórczego - superchoroby.

Nowy model ALS

Opracowano nowy model stwardnienia zanikowego bocznego (ang. ALS, amyotrophic lateral sclerosis), wykorzystujący neurony uzyskane z zarodkowych komórek macierzystych. Rzuciło to nowe światło na genezę choroby, w szczególności potwierdzając zgubny wpływ patologicznych komórek neurogleju na motoryczne komórki nerwowe. Model dostarcza także nowych możliwości badania ALS i poszukiwania molekularnych celów leków.

Metoda usuwania heparyny z krwi wynalazkiem chemików z UJ

Naukowcy pracujący na Uniwersytecie Jagiellońskim opracowali metodę, która umożliwi usuwanie heparyny z krwi pacjentów. Zespół, prowadzony przez dra Krzysztofa Szczubiałkę, prezentuje wyniki swoich badań w najnowszym numerze amerykańskiego czasopisma Biomacromolecules. Artykuł polskich badaczy został wyróżniony przez Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne (ACS) i spotkał się z dużym zainteresowaniem świata naukowego.

Nieprawidłowa regulacja epigenetyczna przyczyną białaczki

Nowy model ostrej białaczki limfoblastycznej pozwolił ustalić jej molekularne podłoże. Naukowcy wierzą, że umożliwi także znalezienie skutecznego leku na tę chorobę. Klucz do sukcesu leży w epigenetycznej regulacji genów.

1234567891011121314151617181920212223242526